Kategorie
Zrychlené objednávání
-+
Kategorie

Doporučujeme

REO AMOS (https://www.reoamos.cz/)

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

I. Základní ustanovení
  1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

REO AMOS, spol. s r.o.
IČ: 42767181
DIČ: CZ42767181
se sídlem: Provozní 5560/1b, Třebovice, 722 00 Ostrava
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1828       
kontaktní údaje:
email    info@reoamos.cz
telefon 800 132 859
www.reoamos.cz
(dále jen „prodávající“)

  2.  Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své
       podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné www.reoamos.cz (dále je „internetový obchod“).
  3.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  4.  Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách
  1.  Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně
       z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti
       po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
  2.  Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  3.  Hmotnost dodaných sorpčních prostředků se může lišit o +/- 10 % oproti katalogovým hodnotám. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na změnu barvy jednotlivého zboží, pokud barvy 
       nemají vliv na funkci zboží včetně norných stěn bez předchozího upozornění.
  4.  Rozměry Produktů se mohou lišit s tolerancí +/-10 % oproti hodnotám uvedeným v katalogu, pokud odchylka rozměrů nemá vliv na účel použití zboží. Dále se může lišit i konkrétní provedení
       zboží dodaného kupujícímu oproti katalogu, pokud toto nemá vliv na jejich účel.
  5.  V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém
       obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  6.  Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1.  Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory),
       hradí kupující sám.
  2.  Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
       •  prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
       •  vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 
  3.  Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
  4.  Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na „Odeslat objednávku“.
       Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení
       kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
  5.  Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je
       automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím.
       Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
  6.  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje
       za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu
       v těchto obchodních podmínkách.
  7.  Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím.
       Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
  8.  V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat
       kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek.
       Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh
       kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet
  1.  Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět
       objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
  2.  Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv
       jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3.  Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
       zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
  4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
  5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy
       a těchto obchodních podmínek.
  6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího,
       popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží
  1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
       •  dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
       •  v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně
  2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se
       dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3.  V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  4.  V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
  5.  Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
  6.  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku
       pak nejpozději do 48 hodin
  7.  Zboží je kupujícímu dodáno:
       •  na adresu určenou kupujícím objednávce prostřednictvím dopravce
       •  osobním odběrem v jedné z provozoven prodávajícího
  8.  Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
  9.  Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. Nesjednají-li smluvní strany
       v daném konkrétním případě jinak, dopravu zboží zajistí prodávající na místo určení uvedené v potvrzení objednávky, a to vlastní dopravou, zásilkovou službou nebo prostřednictvím jiného
       dopravce nebo pomocí provozovatele poštovních služeb, přičemž náklady na dopravu zboží budou hrazeny dle pravidel kupní smlouvy a těchto podmínek, přičemž skutečnost,
       že prodávající má zajistit dopravu neznamená, že bude hradit náklady spojené s dopravou zboží. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
       nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
10.  V případě jednorázové objednávky zboží v ceně nad 10.000,- Kč bez DPH zajistí a také hradí dopravu na místo dodání v rámci České republiky prodávající, a to pouze v případě objednávky
       za ceny uvedené v Katalogu bez jakýchkoliv slev. Pokud bude objednávka pouze na zboží z kapitoly bezpečnostních značek a nebo bude objednávka na zboží v ceně nižší než 200,- Kč
       (cena bez DPH a poštovného), je kupující povinen uhradit navíc prodávajícímu manipulační poplatek 50,- Kč, který je splatný spolu s kupní cenou za zboží. V případě objednávky zboží
       v ceně do 10.000,- Kč bez DPH hradí kupující dopravní náklady včetně balného podle ceníku dopravců. V případě dopravy do 24 hodin prodávající účtuje expresní příplatek, který bude uveden
       v potvrzení objednávky.
11.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno
       zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené
       s jiným způsobem doručení.
12.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího
       o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě, že dojde k poškození či ztrátě zásilky je kupující povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno
       a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu prodávajícího zničena nebo přepravována na jiné místo. U poškozených zásilek
       je kupující povinen umožnit či zajistit možnost ohledání zásilky také zástupci pojišťovny prodávajícího, popř přepravce. Kupující si je vědom toho, že pokud nesplní své povinnosti v tomto odstavci,
       nemusí být dostatek důkazů o vzniku škody, což může vést až k odmítnutí reklamace ze strany prodávajícího.
13.  Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
14.  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží 
       přecházína kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. V případě, že doprava je zajištěna kupujícím, 
       přechází nebezpečí škody a  nahodilé zkázy na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci.

VI. Odstoupení od smlouvy
  1.  Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
  2.  Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
       •  ode dne převzetí zboží,
       •  ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
       •  ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
  3.  Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v  případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku, které se mohou vztahovat na zboží dodávané prodávajícím.
  4.  Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
  5.  Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou 
       nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
  6.  Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu,
       a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  7.  Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal,
       a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  8.  Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému
       způsobu dodání zboží.
  9.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
10.  Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně 
       započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
11.  Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající 
       bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů 
       na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění
  1.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
       •  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě
          reklamy jimi prováděné,
       •  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
       •  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
       •  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního 
       zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho  
       obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  3.  Oprávnění kupujícího uplatňovat práva z vad zboží se nevztahují:
       •  u zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto zboží sjednána;
       •  na případy opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
       •  v případě vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození;
       •  u použitého zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo již při převzetí kupujícím;
       •  na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených prodávajícím, výrobcem či distributorem v dokumentaci ke zboží;
       •  na vady způsobené vnější událostí (např. zásah třetí osoby nebo neodvratitelná události, atd.).
  4.  V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat dodání nového zboží bez vad, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady; v opačném případě 
       (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu) má kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady. Týká-li se vada jen oddělitelné součásti zboží, může kupující požadovat jen 
       výměnu této součásti. V případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má prodávající právo na dodání 
       nového zboží nebo výměnu součásti; opakovaným výskytem vady se pro účely tohoto ustanovení rozumí alespoň trojnásobný výskyt. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li 
       právo na dodání nového zboží bez vad či na výměnu součásti zboží nebo na bezplatnou opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě,
       že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy
       kupujícímu působilo značné obtíže.
  5.  Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
       •  pokud má zboží podstatnou vadu,
       •  pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
       •   při větším počtu vad zboží.
  6.  Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné
       potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení
       o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  7.  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby
       potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne
       na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde
       projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  8.  Kupující je povinen reklamaci vad provést v písemné podobě, kde krom identifikace zboží, objednávky a jejího potvrzení a vady včetně jejího popisu současně uvede, jaké právo z vad zboží uplatňuje.
       Prodávající oznámí kupujícímu nejpozději do 30 dnů stanovisko k reklamaci a o vyřízení reklamace je prodávající povinen sepsat ve smyslu ust. § 2173 občanského zákoníku protokol obsahující
       alespoň následující:
       •  datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
       •  důvody reklamace;
       •  způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem;
       •  výsledek prohlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem zboží);
       •  zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny zboží), nebo;
       •  zdůvodnění zamítnutí reklamace.
  9.  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Požaduje-li kupující dodání nového zboží bez vad,
       je prodávající povinen mu nové zboží zaslat až poté, co od kupujícího vadné zboží obdržel, anebo poté, co mu kupující prokázal, že zboží prodávajícímu odeslal.
10.  V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit
       ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
11.  Volbu způsobu reklamace má kupující.
12.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII. Doručování
  1.  Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  2.  Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou
       v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Mimosoudní řešení sporů
  1.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
       https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím
       a kupujícím z kupní smlouvy.
  2.  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem
       podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
       (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  3.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává
       ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Ochrana osobních dat a souhlas s jejich marketingovým užitím
  1.  Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím. Kupující – podnikatel je oprávněn použít při vyplňování objednávky kontaktní údaje
       svých zaměstnanců (případně dalších fyzických osob) stejně jako tyto údaje sdělovat pouze s  výslovným souhlasem těchto osob.
  2.  Prodávající zpracovává a užívá identifikačních a kontaktních údajů kupujících výlučně za účelem dodání zboží, komunikace s kupujícím a vedené seznamu zákazníků prodávajícího.
       Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti prodávajícího.
  3.  Rozsah zpracovávaných osobních údajů zahrnuje zejména: jméno a příjmení kupujícího, obchodní jméno podnikatele - fyzické osoby, adresa bydliště či místo podnikání, telefonní číslo,
       emailová adresa.
  4.  Osobní údaje kupujících prodávající zpracovává po dobu, po kterou je to nezbytné ke splnění povinností obou smluvních stran z kupní smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv
       a povinností z kupní smlouvy.
  5.  Osobní údaje kupujících zpracovává prodávající prostřednictvím svých zaměstnanců, poučených o povinnostech při nakládání s osobními údaji, přičemž tyto osobní údaje nebudou poskytnuty 
       žádným třetím osobám mimo případy, kdy se jedná o zákonnou povinnost prodávajícího. Všechny výše uvedené osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích kupujících,
       a to i po skončení jejich pracovního poměru.
  6.  Prodávající neshromažďuje a nezpracovává o kupujícím žádné citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  7.  Kupující má právo na přístup k osobním údajům, k jejichž zpracování udělil prodávajícímu souhlas, a má právo na opravu těchto údajů. Kupující potvrzuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné
       a slouží pouze k jeho nezbytné identifikaci jako strany kupní smlouvy, a ke splnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že si je vědom všech svých práv ve smyslu
       § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  8.  Poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je dobrovolné. Kupující bere na vědomí, že udělený souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku obchodních podmínek je kdykoliv odvolatelný.
       V případě, že má kupující v úmyslu udělený souhlas vzít zpět, je povinen tak učinit písemně vůči Prodávajícímu jako správci osobních údajů. Kupující však zároveň bere na vědomí, že odvolání souhlasu
       může vést k nemožnosti poskytnutí plnění dle kupní smlouvy.
  9.  Prodávající tímto prohlašuje, že přijal náležitá technicko–organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům kupujících, zejména zabezpečil veškerá
       datová úložiště v souladu se současnými standardy zabezpečení, implementoval elektronické prostředky k ochraně dat před průnikem třetích osob, virů a jiného malware, zabezpečil své prostory
       před vniknutím nepovolaných osob, a zavedl omezení přístupu k datům prostřednictvím přístupových práv.
10.  Prodávající je oprávněn uchovávat e-mailovou adresu i adresu bydliště či sídla kupujícího i po poskytnutí plnění z kupní smlouvy pro účely zasílání informací o nabídkách zboží a aktuálních prodejních
       akcích a kupující se zasíláním těchto sdělení prodávajícím souhlasí, přičemž kupující je oprávněn kdykoliv další zasílání těchto informací na jeho e-mailovou nebo poštovní adresu odmítnout formou 
       e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu prodávajícího nebo formou listinného dopisu zaslaného na adresu sídla prodávajícího.

XI. Závěrečná ustanovení
  1.  Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem
       České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3.  Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží
        prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  4.  Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání 
       internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně 
       zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, 
       který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  5.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  6.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  7.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  8.  Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Formulář zde.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2019


Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží obchodní společnosti

I.    Úvodní ustanovení

1.1.       Prodávající je obchodní společností zabývající se mimo jiné prodejem Produktů zejména určených pro likvidace škod a havárií, stejně jako Produktů k prevenci škod a havárií a dále k zajištění pořádku.
1.2.       Kupující má zájem o koupi Produktů nabízených Prodávajícím.
1.3.       Kupující může být spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů na území České republiky a pro takový případ obsahují tyto Všeobecné obchodní podmínky zvláštní ustanovení, které se užijí jen
             v případě, že Kupující je spotřebitelem.
1.4.       Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti prodeje Produktů Prodávajícího jeho obchodním partnerům a zákazníkům nabízených v Katalogu, který je
             v listinné podobě dostupný obchodním partnerům a zákazníků Prodávajícího.
1.5.       Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na Produkty uvedené v Katalog a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvní
             stran Kupní smlouvy.

II.    Definice a výklad pojmů
2.1.       Pojmy použité v těchto Všeobecných obchodních podmínkách mají následující význam:
2.1.1.    Katalog – seznam Produktů v listinné podobě nabízeného Prodávajícím, ve kterém jsou podrobně uvedeny jednotlivé položky Produktů včetně jeho ceny a dodacích podmínek;
2.1.2.    Kupní smlouva – kupní smlouva na prodej Produktů Prodávajícího uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím na základě Objednávky Kupujícího; v případě, že je Kupujícím spotřebitel
             a Kupní smlouva je uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, je Kupní smlouva smlouvou uzavřenou distančním způsobem ve smyslu ust. § 1824 a násl. občanského zákoníku;
2.1.3.    Kupující – fyzická nebo právnická osoba, uzavírající s Prodávajícím Kupní smlouvu na Produkty uvedené v Katalogu bez ohledu na skutečnost, zdali je Kupující podnikatelem či nikoliv;
2.1.4.    občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
2.1.5.    Objednávka – návrh na uzavření Kupní smlouvy, sdělený Kupujícím Prodávajícímu telefonicky, elektronickou poštou (e-mail) nebo v listinné podobě. Tyto Všeobecné obchodní podmínky 
             se nevztahují na návrhy na uzavření kupní smlouvy podané přes internetový obchod (e-shop) Prodávajícího dostupný na internetové adrese reoamos.cz.
2.1.6.    Prodávající – obchodní společnost REO AMOS, IČ 42767181, se sídlem Provozní 5560/1b, Třebovice, 722 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka C,
              oddíl 1828, která je prodávajícím a dodavatelem Produktů uvedených v Katalogu v rámci Kupních smluv uzavřených dle těchto VOP; kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v Katalogu 
             a také na internetových stránkách Prodávajícího dostupných na adrese reoamos.cz;
2.1.7.    Produkty – zboží, nabízené v Katalogu, jehož dodavatelem je v rámci Kupních smluv Prodávající;
2.1.8.    smluvní strany – společné označení pro Kupujícího a Prodávající, míněné, že se jedná o oba tyto subjekty současně;
2.1.9.    Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP – tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti REO AMOS, spol. s r.o. pro prodej ji nabízených Produktů.

III.    Objednání Produktů a uzavírání Kupních smluv
3.1.       Informace o Produktech a provedení Objednávky
3.1.1.    Produkty uvedené v Katalogu nejsou právně závaznou nabídkou ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, ale pouze výzvou Kupujícímu k zaslání závazného návrhu na uzavření 
             Kupní smlouvy ve formě Objednávky.
3.1.2.    Vyobrazení Produktů uvedených v Katalogu je jen informativní a není závazné. Zejména estetické prvky Produktů mohou být Prodávajícím měněny, resp. dodané Produkty na základě Kupní 
             smlouvy mohou být odlišné v estetických prvcích od Produktů vyobrazených v Katalogu, přičemž tyto prvky nemají vliv na funkčnost Produktů (barva, tvar Produktů neovlivňující jejich funkčnost, 
             velikost Produktů neovlivňující jejich funkčnost).
3.1.3.    Kupující provede Objednávku telefonicky, e-mailem nebo v listinné podobě, a to dle kontaktních údajů Prodávajícího, které jsou uvedeny v Katalogu a také na internetových stránkách Prodávajícího,
             přičemž Objednávka musí obsahovat nejméně následující informace:
             -    jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu Kupujícího a sídlo, místo podnikání nebo bydliště Kupujícího;
             -    IČ a DIČ Kupujícího, pokud je Kupující podnikatelem ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku, případně pokud je registrován jako plátce DPH;
             -    kód a název Produktu dle Katalogu;
             -    množství požadovaných Produktů (jednotky pro charakteristiku množství objednaných Produktů musí odpovídat jednotkám uvedeným v Katalogu u objednávaného Produktu);
             -    místo dodání objednávaných Produktů;
             -    telefonický a e-mailový kontakt Kupujícího.
3.1.4.    Odeslání Objednávky Kupujícím v listinné nebo elektronické podobě nebo její telefonické provedení se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím.
3.1.5.    Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost Produktů uvedených v Katalogu. V případě, že Produkty uvedené v Objednávce má Prodávající na svém skladě a umožňují-li to provozní podmínky
             Prodávajícího, potom jsou takové Produkty obvykle zaslány Kupujícímu do 5 pracovních dnů od přijetí Objednávky Prodávajícím.
3.1.6.    U vybraných Produktů, pokud jsou dostupné na skladě Prodávajícího a umožňují to provozní podmínky Prodávajícího, může být možnost jejich odeslání Kupujícímu do 48 hodin od přijetí Objednávky
             Prodávajícím – žádost o dodání Produktů v této zkrácené dodací lhůtě Kupující vyznačí do Objednávky nebo sdělí v rámci telefonické Objednávky. Prodávající nezaručuje, že výše uvedená lhůta 
             pro dodání Produktů bude dodržena. Odesláním Produktů se rozumí jejich předání prvnímu dopravci k přepravě.
3.1.7.    U Produktů označených v Katalogu písmenem „D“ se sjednává dodací lhůta zvláštní dohodou; v těchto případech obdrží Kupující písemné nebo elektronické potvrzení Objednávky s uvedením 
             předpokládaného termínu dodání Produktů, přičemž tento termín se považuje za orientační a Prodávající má právo takto stanovený termín upřesňovat, a to i opakovaně, přičemž za upřesnění se 
             považuje také stanovení termínu dodání pozdějšího data, než bylo v předchozí komunikaci Kupujícímu sděleno.
3.1.8.    Cena Produktů uvedená v Katalogu je udávána pro celá balení, která mohou obsahovat více kusů Produktů. Některé druhy Produktů lze dodat i po jednotlivých kusech s navýšením ceny
             o deset procent.
3.2.       Uzavření Kupní smlouvy
3.2.1.    Na základě přijaté Objednávky Prodávající ověří její náležitosti a dostupnost Produktů v dané specifikaci a množství dle Objednávky. V případě, že Objednávka obsahuje všechny potřebné informace
             pro provedení dodávky Produktů Kupujícímu a po provedení ověření dostupnosti Produktů uvedených v Objednávce zašle Prodávajícímu potvrzení Objednávky obsahující také informaci 
             o předpokládaném dodání Produktů Kupujícímu.
3.2.2.    V případě, že Objednávka obsahuje informace nedostatečné pro provedení dodávky Produktů, informuje o této skutečnosti Prodávající Kupujícího. Přijetím této informace nedochází k uzavření 
             Kupní smlouvy. V takovém případě je uzavření Kupní smlouvy možné, avšak až po zjištění nebo obdržení dostatečných informací ohledně Objednávky Prodávajícím.
3.2.3.    Kupní smlouva se považuje za uzavřenou přijetím potvrzení Objednávky Kupujícím, které bude zasláno Prodávajícím v elektronické podobě na mailovou adresu Kupujícího nebo v listinné podobě
             na adresu sdělenou Kupujícím (případně na adresu sídla Kupujícího, pokud je Kupující podnikatelem majícím sídlo) a nebo poskytnutím objednaných Produktů Kupujícímu. V případě pochybností
             o doručení potvrzení Kupujícímu se má za to, že Kupující obdržel potvrzení Objednávky třetího dne ode dne odeslání potvrzení Objednávky na adresu uvedenou Kupujícím.
3.2.4.    Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje Kupujícímu dodat Produkty dle potvrzené Objednávky za sjednanou kupní cenu a Kupující se zavazuje Produkty převzít a uhradit
             kupní cenu.
3.2.5.    V případě uzavření Kupní smlouvy distančním způsobem, Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy distančním způsobem, přičemž
             bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaného Kupujícím ke komunikaci s Prodávajícím a k uzavření Kupní smlouvy.
3.2.6.    Ujednání tohoto článku VOP nevylučují sjednání Kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

IV.    Dodací a platební podmínky
4.1.       Doprava
4.1.1.    Nesjednají-li smluvní strany v daném konkrétním případě jinak, dopravu Produktů zajistí Prodávající na místo určení uvedené v potvrzení Objednávky, a to vlastní dopravou, zásilkovou službou
             nebo prostřednictvím jiného dopravce nebo pomocí provozovatele poštovních služeb, přičemž náklady na dopravu Produktů budou hrazeny dle pravidel Kupní smlouvy a VOP, přičemž skutečnost,
             že Prodávající má zajistit dopravu neznamená, že bude hradit náklady spojené s dopravou Produktů.
4.1.2.    V případě jednorázové Objednávky Produktů v ceně nad 10.000,- Kč bez DPH zajistí a také hradí dopravu na místo dodání v rámci České republiky Prodávající, a to pouze v případě Objednávky
             za ceny uvedené v Katalogu bez jakýchkoliv slev.
4.1.3.    Pokud bude Objednávka pouze na Produkty z kapitoly bezpečnostních značek a nebo bude Objednávka na Produkty v ceně nižší než 200,- Kč (cena bez DPH a poštovného), je Kupující povinen
             uhradit navíc Prodávajícímu manipulační poplatek 50,- Kč, který je splatný spolu s kupní cenou Produktů.
4.1.4.    V případě Objednávky Produktů v ceně do 10.000,- Kč bez DPH hradí Kupující dopravní náklady včetně balného podle ceníku dopravců. V případě dopravy do 24 hodin Prodávající účtuje expresní
             příplatek, který bude uveden v potvrzení Objednávky.
4.1.5.    V případě zaslání Produktů na dobírku platí Kupující kupní cenu a náklady na dopravu přímo dopravci.
4.1.6.    Na základě uzavřené Kupní smlouvy je Kupující povinen Produkty převzít. V případě, že Kupující odmítne převzít Produkty, jejichž cena má být uhrazena při doručení a nebo Produkty nepřevezme
             z důvodů spočívajících na jeho straně, nese Kupující náklady na opakované dodání Produktů v plné výši.
4.2.       Nebezpečí škody na Produktech a nabytí vlastnického práva
4.2.1.    Nebezpečí škody a nahodilé zkázy na Produktech přechází na Kupujícího okamžikem převzetí. Pokud se provádí přeprava Produktů prostřednictvím dopravce, nebezpečí škody a nahodilé zkázy
             na Produktech přechází na Kupujícího odevzdáním Produktů Prodávajícím prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení Produktů bez ohledu na okamžik přechodu vlastnického
             práva k Produktům.
4.2.2.    Vlastnické právo k Produktům nabývá Kupující až úplným uhrazením kupní ceny.
4.3.       Dokumenty předané spolu s Produkty
4.3.1.    S každým Produktem obdrží Kupující technická data k Produktu s uvedením příslušné atestace, pokud taková atestace byla pro Produkt provedena a má ji Prodávající k dispozici a dále obdrží 
             návod na použití Produktu, pokud použití Produktu návod vyžaduje.
4.4.       Dodávky Produktů
4.4.1.    Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Produkty v dohodnutém množství a ve sjednané jakosti a pokud jakost Produktů sjednána nebude, potom v jakosti obvyklé pro účel, ke kterému
             má Produkt obvykle sloužit.
4.4.2.    Pokud balení Produktu neumožní dodržet množství dle Kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn dodat zbývající část Produktů spolu s nejbližší další dodávkou dalších Produktů Kupujícímu,
             bude-li to možné a nesjednají-li smluvní strany v daném konkrétním případě jinak.
4.4.3.    Prodávající si vyhrazuje v odůvodněných případech možnost dílčích dodávek Produktů.
4.4.4.    Za splnění závazku Prodávajícího dodat Produkty dle Kupní smlouvy se považuje převzetí Produktů Kupujícím ve výdejním místě Prodávajícího nebo předání pověřenou osobou Prodávajícího
             (při použití vlastní dopravy Prodávajícího) v dohodnutém místě dodání a anebo předání Produktů prvnímu dopravci.
4.4.5.    Na výslovnou žádost Kupujícího uvedenou v Objednávce Prodávající zajistí přepravu Produktů na určené místo a jeho odevzdání třetí osobě určené Kupujícím.
4.4.6.    V případě expedice Produktů na paletách bude cena palety účtována Kupujícímu společně s kupní cenou Produktů. Paleta je vratný obal, který je možno do 6 měsíců od dodání Produktů vrátit
             Prodávajícímu. Po vrácení palety bude její cena Kupujícímu v plné výši dobropisována. Kupující může vrátit paletu pouze nepoškozenou, stejného materiálu a rozměru, jak mu byla
             s Produkty předána.
4.5.       Výhrada odchylek hmotnosti, barvy a rozměrů Produktů
4.5.1.    Hmotnost dodaných sorpčních prostředků se může lišit o +/- 10 % oproti katalogovým hodnotám. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na změnu barvy Produktů, pokud barvy nemají vliv
             na funkci Produktů včetně norných stěn bez předchozího upozornění.
4.5.2.    Rozměry Produktů se mohou lišit s tolerancí +/- 10 % oproti hodnotám uvedeným v Katalogu, pokud odchylka rozměrů nemá vliv na účel Produktu. Dále se může lišit i konkrétní provedení
             Produktů dodaných Kupujícímu oproti Katalogu, pokud toto nemá vliv na jejich účel.
4.5.3.    Kupující bere na vědomí, že fotografie použité v Katalogu jsou ilustrační a Produkty mohou vykazovat odchylky stanovené v tomto článku 4.5. VOP.
4.6.       Platební podmínky
4.6.1.    Kupní cena Produktů je uvedena v Katalogu s výjimkou specifických Produktů, u kterých je kupní cena sdělena na vyžádání Kupujícího.
4.6.2.    Ceny uvedené v Katalogu jsou platné při odběru celého balení.
4.6.3.    Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny Produktů uvedené v Katalogu v průběhu platnosti Katalogu v případě, že dojde ke změnám výrobních nákladů, zejména pak cen materiálů nebo surovin
             anebo osobních nákladů. O změně ceny Produktu bude Prodávající informován po zaslání Objednávky Prodávajícímu. Pokud Kupující o změně ceny Produktu informován Prodávajícím nebude,
             platí cena uvedená v Katalogu.
4.6.4.    Dodání Produktů na základě prvních tří (3) Objednávek je povinen uhradit Kupující v hotovosti, případně platbou předem na základě vystavené zálohové faktury. U dodávek Produktů na základě
             čtvrté a další Objednávky je možné uhradit kupní cenu za dodané Produkty bezhotovostní platbou na základě faktury vystavené Prodávajícím. Jiný způsob úhrady kupní ceny je možný jen
             po vzájemné dohodě smluvních stran.
4.6.5.    Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu kupní ceny v hotovosti při dodání Produktů nebo na základě zálohové faktury před dodáním Produktů, a to až do výše celé kupní ceny.
4.6.6.    Lhůta splatnosti faktury za dodané Produkty, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, je 14 dnů ode dne zdanitelného plnění. V případě, že Kupující není ve lhůtě splatnosti faktury
             za dodané Produkty schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, je povinen neprodleně kontaktovat vedoucího odbytu či prodeje Prodávajícího. Provedením kontaktování Prodávajícího
             není dáno právo Kupujícího požadovat změnu data splatnosti faktury za dodané Produkty, ale změna splatnosti faktury může být provedena jen dohodou smluvních stran.
4.6.7.    Kupující je oprávněn vrátit fakturu za dodané Produkty na adresu sídla Prodávajícího ve lhůtě její splatnosti, pokud faktura neobsahuje náležitosti stanovené pro daňový doklad zákonem
             č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující je v případě vrácení faktury povinen v průvodním dopise, jehož přílohu tvoří vrácená faktura, uvést důvody vrácení faktury.
             Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu za dodané Produkty, přičemž lhůta splatnosti opravené faktury běží ode dne jejího vystavení.
4.6.8.    Povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu Produktů (zálohu na kupní cenu Produktů)  Prodávajícímu je splněna dnem připsání předmětné částky na bankovní účet Prodávajícího,
             který je uvedený ve faktuře.
4.6.9.    Při odběru Produktů v provozovnách Prodávajícího v kupní ceně do 10.000,- Kč bez DPH, nebude-li sjednáno v konkrétním případě písemně jinak, bude kupní cena zaplacena v hotovosti
             při převzetí Produktů.
4.6.10.  Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou faktury (případně zálohové faktury) se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Po dobu prodlení Kupujícího 
             se zaplacením kupní ceny je Prodávající oprávněn pozastavit další dodávky Produktů.
4.6.11.  Kupující je oprávněn postoupit nebo zastavit svou pohledávku za Prodávajícím třetí osobě nebo ve prospěch třetí osoby jen s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího. Kupující je oprávněn 
             započítat jakoukoliv svou pohledávku na pohledávku Prodávajícího vyplývající z jednotlivé Kupní smlouvy výlučně na základě předchozí písemné dohody s Prodávajícím, nestanoví-li v konkrétním 
             případě občanský zákoník jinak.

V.    Uplatnění nároků z vad Produktů a záruka za jakost Produktů
5.1.       Převzetí Produktů
5.1.1.    Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Produkt při převzetí nemá vady, zejména že byl dodán v množství, jakosti a provedení, vyplývajícím z Kupní smlouvy a je schopen sloužit obvyklému účelu,
             k jakému bývají obdobné produkty používány.
5.1.2.    Přebírá-li Kupující Produkty od dopravce, musí zkontrolovat neporušenost obalu a pokud do 24 hodin zjistí případné vady samotného Produktu způsobené přepravou, okamžitě oznámí tuto vadu 
             Prodávajícímu. Pokud Kupující zjistí poškození dodaného Produktu způsobené při přepravě, je povinen vyznačit tuto skutečnost při jeho převzetí v přepravním a dodacím listu, případně jiném
             dokumentu doprovázejícím zásilku Produktu. V této souvislosti platí, že každá viditelná závada na obalu či Produktu při přejímce od dopravce musí být uvedena v přepravním a/nebo dodacím listě
             a potvrzena dopravcem. Reklamace nebude uznána, zjistí-li Kupující vady Produktu způsobené jeho přepravou po uplynutí 24 hodin. Přepravou poškozený Produkt neodesílá Kupující Prodávajícímu,
             ale vyčká na vyzvednutí Produktů dopravcem, u kterého Prodávající reklamaci provedené dopravy na základě informací od Kupujícího uplatní. V případě, že dojde k poškození či částečné ztrátě zásilky
             je kupující povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu
             prodávajícího zničena nebo přepravována na jiné místo. U poškozených zásilek je kupující povinen umožnit či zajistit možnost ohledání zásilky také zástupci pojišťovny kupujícího, popř. přepravce.
             Kupující si je vědom toho, že pokud nesplní své povinnosti v tomto odstavci, nemusí být dostatek důkazů o vzniku škody, což může vést až k odmítnutí reklamace ze strany prodávajícího.  
5.1.3.    Kupující je povinen prohlédnout dodané Produkty bez zbytečného odkladu po jejich převzetí a to s vynaložením veškeré péče, kterou lze od něj očekávat s přihlédnutím k tomu, zda-li je Kupující
             podnikatelem nebo spotřebitelem.
5.2.       Uplatnění nároků z vad Kupujícím – podnikatelem
5.2.1.    Kupující – podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vad, které Produkt vykazoval v době přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se tyto vady projeví až později, neposkytne-li Prodávající 
             Kupujícímu na Produkt záruku, umožňující uplatňovat i nároky z vad, které na Produktu teprve vzniknou v záruční době.
5.2.2.    V případě, že má Produkt vady, v důsledku nichž je Kupní smlouva porušena podstatným způsobem, je Kupující oprávněn:
             a)    požadovat odstranění vady dodáním nového Produktu bez vad nebo dodáním chybějícího Produktu;
             b)    požadovat odstranění vady opravou Produktu;
             c)    požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny;
             d)    požadovat odstoupení od smlouvy.
5.2.3.    Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil dle předchozího článku, spolu se zasláním oznámení (reklamace) vady nebo bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, od odeslání oznámení 
             o vadě Produktu. V případě, že nedojde k volbě práva z vad ve lhůtě výše uvedené, přísluší Kupujícímu právo, jako by se jednalo o nepodstatné porušení Kupní smlouvy.
5.2.4.    Za podstatné porušení Kupní smlouvy se považuje taková vada, o níž Prodávající již v době uzavření Kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že by Kupující Kupní smlouvu neuzavřel, 
              pokud by tuto vadu předvídal. Za podstatnou se považuje zejména taková vada, pro kterou Produkt není schopen vůbec sloužit svému účelu.
5.2.5.    V případě, že má Produkt vady, v důsledku nichž je Kupní smlouvy porušena nepodstatným způsobem, je Kupující oprávněn požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
              Dokud nedojde k uplatnění nároku na slevu z kupní ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající je oprávněn postupovat v souladu s ust. § 2107 odst. 2 občanského zákoníku. 
             V případě, že Prodávající vadu neodstraní včas nebo ji odmítne odstranit, je Kupující oprávněn požadovat slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy.
5.3.       Společná ustanovení pro uplatnění nároků z vad
5.3.1.    Bez ohledu na to, zda Kupující uplatňuje nároky z titulu odpovědnosti za vady nebo ze záruky, je oprávněn je uplatnit způsobem popsaným v článku 5.4.
5.3.2.    Zjistí-li Kupující vady Produktu, musí o nich písemně informovat Prodávajícího bez zbytečného odkladu. Reklamaci Produktu, požadavky na servis, event. technickou pomoc je povinen u Kupující
             u Prodávajícího uplatnit písemně na adrese sídla Prodávajícího uvedené v čl. 2.1.6 VOP nebo osobně v provozovně Prodávajícího nacházející se na shodné adrese, na jaké je sídlo Prodávajícího,
             a to v provozní době této provozovny. Za vadu množství se nepovažuje dodání většího množství Produktů, než jaké vyplývá z Kupní smlouvy. V takovém případě je Kupující oprávněn přebytečné
             množství Produktů odmítnout ve lhůtě dle tohoto článku, jinak se Kupní smlouva považuje za uzavřenou i co do přebytečného množství, a Prodávající má nárok na úhradu Kupní ceny odpovídající
             většímu množství Produktů.
5.3.3.    V případě, že Kupující nezjistí a nereklamuje vady, zjistitelné při převzetí ve lhůtě dle předchozího článku, ztrácí nárok na přiznání práv z vadného plnění ve smyslu ust. § 2112 občanského zákoníku.
             To neplatí, pokud Prodávající o této vadě musel zjevně vědět při odeslání Produktu Kupujícímu.
5.3.4.    Jakákoliv náhrada škody způsobená vadou Produktu je limitována co do výše částkou odpovídající kupní ceně daného Produktu, za kterou byl Produkt Kupujícímu prodán. Prodávající nenese 
             odpovědnost za škodu ve formě ušlého zisku, ani za škodu, která vznikla osobě odlišné od Kupujícího.
5.3.5.    Prodávající neručí za dodané Produkty a výsledky jejich použití v případě nedodržení technologických postupů, nesprávného používání, manipulace nebo skladování.
5.4.       Záruka za jakost
5.4.1.    Pokud není v Katalogu stanoveno nebo v Technických datech nebo v jednotlivé Kupní smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje Prodávající záruku za jakost Produktů po dobu 36 měsíců. Záruční doba 
             běží ode dne odevzdání Produktů Kupujícímu nebo byl-li Produkt podle Kupní smlouvy odeslán, běží záruční doba od dojití Produktu do místa určení.
5.4.2.    Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Produkt bude po určitou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
5.4.3.    Podmínkou uplatnění práv ze záruky je, že Kupující Produkt užívá předepsaným nebo obvyklým způsobem, přičemž za vady a škody vzniklé použitím jiným způsobem nenese Prodávající žádnou 
             odpovědnost a Kupující v takovém případě nemá nárok na plnění vyplývající ze záruky.
5.4.4.    Záruka za jakost Produktu se nevztahuje na jeho běžné opotřebení.

VI.    Odstoupení od Kupní smlouvy
6.1.       Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem
6.1.1.    Tento článek 6.2. VOP a články v něm obsažené se vztahují výhradně na Kupující, kteří při uzavření Kupní smlouvy jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s vlastní obchodní,
             výrobní či jinou obdobnou činností dle ust. § 420 občanského zákoníku.
6.1.2.    Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Produktů delším než 30 dnů od konečného 
             termínu dodání stanoveného Prodávajícím (za tento termín se nepovažuje orientační termíny dodání Produktů uvedené v čl. 3.1. VOP) . Rovněž případy, kdy je Kupující v prodlení s úhradou zálohové 
             faktury nebo dojde k zastavení dodávek Produktů dle čl. 4.6.11. VOP se nepovažují za prodlení Prodávajícího.
6.1.3.    Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu nebo v listinné podobě, v odstoupení Kupující uvede číslo Objednávky, identifikaci potvrzení Objednávky a datum nákupu.
6.1.4.    V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu; ustanovení čl. 6.1.5. až 6.1.9. se použijí přiměřeně. Kupující – podnikatel není oprávněn stejně 
             jako Kupující – spotřebitel odstoupit od Kupní smlouvy v případech uvedených v čl. 6.1.4 VOP, tj. zejména v případě, byly-li předmětem koupě Produkty upravené podle přání Kupujícího – podnikatele
             nebo pro jeho osobu, jakož i Produkty, podléhající rychlé zkáze.

VII.    Ochrana osobních dat a souhlas s jejich marketingovým užitím
7.1.       Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím. Kupující – podnikatel je oprávněn použít při vyplňování Objednávky kontaktní údaje svých zaměstnanců
             (případně dalších fyzických osob) stejně jako tyto údaje sdělovat pouze s  výslovným souhlasem těchto osob.
7.2.       Prodávající zpracovává a užívá identifikačních a kontaktních údajů Kupujících výlučně za účelem dodání Produktů, komunikace s Kupujícím a vedené seznamu zákazníků Prodávajícího. Tyto údaje 
             nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti Prodávajícího.
7.3.       Rozsah zpracovávaných osobních údajů zahrnuje zejména: jméno a příjmení Kupujícího, obchodní jméno podnikatele - fyzické osoby, adresa bydliště či místo podnikání, telefonní číslo,
             emailová adresa.
7.4.       Osobní údaje Kupujících Prodávající zpracovává po dobu, po kterou je to nezbytné ke splnění povinností obou smluvních stran z Kupní smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv 
             a povinností z Kupní smlouvy.
7.5.       Osobní údaje Kupujících zpracovává Prodávající prostřednictvím svých zaměstnanců, poučených o povinnostech při nakládání s osobními údaji, přičemž tyto osobní údaje nebudou poskytnuty žádným
             třetím osobám mimo případy, kdy se jedná o zákonnou povinnost Prodávajícího. Všechny výše uvedené osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích Kupujících, a to i po skončení 
             jejich pracovního poměru.
7.6.       Prodávající neshromažďuje a nezpracovává o Kupujícím žádné citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
7.7.       Kupující má právo na přístup k osobním údajům, k jejichž zpracování udělil Prodávajícímu souhlas, a má právo na opravu těchto údajů. Kupující potvrzuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné
             a slouží pouze k jeho nezbytné identifikaci jako strany Kupní smlouvy, a ke splnění povinností Prodávajícího z Kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že si je vědom všech svých práv ve smyslu
             § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
7.8.       Poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu je dobrovolné. Kupující bere na vědomí, že udělený souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku 7 VOP je kdykoliv odvolatelný.
             V případě, že má Kupující v úmyslu udělený souhlas vzít zpět, je povinen tak učinit písemně vůči Prodávajícímu jako správci osobních údajů. Kupující však zároveň bere na vědomí, že odvolání souhlasu
             může vést k nemožnosti poskytnutí plnění dle Kupní smlouvy.
7.9.       Prodávající tímto prohlašuje, že přijal náležitá technicko–organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Kupujících, zejména zabezpečil veškerá
             datová úložiště v souladu se současnými standardy zabezpečení, implementoval elektronické prostředky k ochraně dat před průnikem třetích osob, virů a jiného malware, zabezpečil své prostory
             před vniknutím nepovolaných osob, a zavedl omezení přístupu k datům prostřednictvím přístupových práv.
7.10.     Prodávající je oprávněn uchovávat e-mailovou adresu i adresu bydliště či sídla Kupujícího i po poskytnutí plnění z Kupní smlouvy pro účely zasílání informací o nabídkách Produktů a aktuálních 
             prodejních akcích a Kupující se zasíláním těchto sdělení Prodávajícím souhlasí, přičemž Kupující je oprávněn kdykoliv další zasílání těchto informací na jeho e-mailovou nebo poštovní adresu   
             odmítnout formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Prodávajícího nebo formou listinného dopisu zaslaného na adresu sídla Prodávajícího.

VIII.    Závěrečná ustanovení
8.1.       V otázkách neupravených Kupní smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se práva a povinnosti mezi smluvními stranami vycházející z Kupní smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
             občanský zákoník.
8.2.       V případě, že kterékoliv ustanovení Kupní smlouvy nebo těchto VOP bude nebo stane se neplatné či neúčinné, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Kupní smlouvy a těchto VOP.
8.3.       Odesláním Objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s Kupní smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasí s jejich obsahem. Dále Kupující prohlašuje, že i pokud by 
             některé ustanovenítěchto Všeobecných obchodních podmínek mohlo být považováno za překvapivé, byly mu všechny ustanovení náležitě vysvětleny, uvážil je a jsou jim akceptovány.
8.4.      V případě, že Kupujícím je podnikatel, potom se Smluvní strany jako podnikatelé v souladu s ust. § 1801 občanského zákoníku dohodli, že se na jejich smluvní vztahy vycházející z Kupní smlouvy 
            nevztahují ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. 11. 2019.