Kategorie
Zrychlené objednávání
-+
Kategorie

Doporučujeme

REO AMOS (https://www.reoamos.cz/)

Doprava a platba

  1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
       •  dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
       •  v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně
       •  zálohovou fakturou
       •  platební kartou (platební bránu zajišťuje společnost Comgate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, telefón: +420 228 224 267
           https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana)

  2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady
       spojené s dodáním zboží.
  3.  V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  4.  V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
  5.  Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
  6.  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději
       do 48 hodin
  7.  Zboží je kupujícímu dodáno:
       •  na adresu určenou kupujícím objednávce prostřednictvím dopravce
       •  osobním odběrem v jedné z provozoven prodávajícího
  8.  Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
  9.  Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. Nesjednají-li smluvní strany v daném 
       konkrétním případě jinak, dopravu zboží zajistí prodávající na místo určení uvedené v potvrzení objednávky, a to vlastní dopravou, zásilkovou službou nebo prostřednictvím jiného dopravce 
       nebo pomocí provozovatele poštovních služeb, přičemž náklady na dopravu zboží budou hrazeny dle pravidel kupní smlouvy a těchto podmínek, přičemž skutečnost, že prodávající má zajistit 
       dopravu neznamená, že bude hradit nákladyspojené s dopravou zboží. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné
       dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
10.  V případě jednorázové objednávky zboží v ceně nad 10.000,- Kč bez DPH zajistí a také hradí dopravu na místo dodání v rámci České republiky prodávající, a to pouze v případě objednávky za ceny 
       uvedené v E-shopu bez jakýchkoliv slev. Pokud bude objednávka pouze na zboží z kapitoly bezpečnostních značek a nebo bude objednávka na zboží v ceně nižší než 200,- Kč (cena bez DPH 
       a poštovného), je kupující povinen uhradit navíc prodávajícímu manipulační poplatek 50,- Kč, který je splatný spolu s kupní cenou za zboží. V případě objednávky zboží v ceně do 10.000,- Kč  
       bez DPH hradí kupující dopravní náklady včetně balného podle ceníku dopravců. V případě dopravy do 24 hodin prodávající účtuje expresní příplatek, který bude uveden v potvrzení objednávky.
11.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno
        zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
       způsobem doručení.
12.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího
       o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě, že dojde k poškození či ztrátě zásilky je kupující povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno
       a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu prodávajícího zničena nebo přepravována na jiné místo. U poškozených zásilek 
       je kupující povinen umožnit či zajistit možnost ohledání zásilky také zástupci pojišťovny prodávajícího, popř přepravce. Kupující si je vědom toho, že pokud nesplní své povinnosti v tomto odstavci, 
       nemusí být dostatek důkazů o vzniku škody, což může vést až k odmítnutí reklamace ze strany prodávajícího.
13.  Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
14.  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží 
       přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. V případě, že doprava je zajištěna kupujícím, 
       přechází nebezpečí škody a  nahodilé zkázy na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci.