Dne 26. září 2018 proběhl výcvik jedotek HZS Moravskoslezského kraje ve spolupráci s REO AMOS, spol. s r. o. a Povodím Odry, státní podnik.
Jednotky HZS nainstalovali dvě norné stěny k záchytu úniku ropné látky u jezu na řece Odře a zapojili mobilní olejový separátor REO100.