Pokyny MŽP pro správnou manipulaci s odpadem:
- Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
- Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
- Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
- Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
- Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
- Buďte ohleduplní a minimalizujte riziko pro všechny osoby, které nakládají s odpady.

Toto sdělení nabývá platnosti a účinnosti dnem 26. února 2021.

V naší nabídce:
pytel na odpad s tloušťkou 0,2 mm - STKC120


Dezinfekční sprej - DERA001