Proč třídit baterie?

Použité baterie a akumulátory nesprávně vyhazované s běžným odpadem mohou vážně ohrozit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv i na lidské zdraví.
Prostřednictvím recyklace se zdraví nebezpečné materiály podaří zachytit a omezit jejich negativní dopady. Správným tříděním baterií navíc pomáháme k jejich opětovnému využití. Z vybitých baterií se získávají kovy, případně i plasty a další suroviny. Čím více vybitých baterií se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových.


Jak se můžete zapojit?

Začněte třídit baterie v rámci své domácnosti. Využít k tomu můžete šikovnou krabičku ECOCHEESE, která svým designem připomíná ementál a hodí se do každého interiéru. Objednat si ji můžete zdarma na www.ecocheese.cz. Nashromažděné baterie pak odevzdejte na sběrném místě, kterých je nyní více než 20 000.

Aktuální informace a seznam veřejných sběrných míst najdete na www.ecocheese.cz a www.ecobat.cz