Komplexní sortiment zahrnuje chemické ochranné obleky pro hasičské a záchranářské týmy, pracovní obleky pro chemický a petrochemický průmysl a vzduchem plněné obleky pro atomové elektrárny a výrobce farmaceutik.

Nabídka ochranných obleků:
- plynotěsné obleky (proti nebezpečným a toxickým chemikáliím v kapalné i plynné formě)
- chemicky odolné protipostřikové obleky (odolné tlakovému postřiku)
- obleky plněné vzduchem (petrochemický, chemický, farmaceutický a jaderný průmysl)
- chemicky odolné pracovní obleky (jednorázové i opakovaně použitelné)
- napájené respirátory (s motorem tlačícím vzduch přes filtr - snížení tlaku na plíce)
- CBRN vybavení (chemická, biologická, radiační nebo nukleární havárie)
- ochranná obuv (agresivní chemikálie, vysoké napětí, potravinářství)