VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR pořádali ve dnech 30. - 31. ledna. 2019 XVIII. ročník mezninárodní konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2019.

Záštitu nad konferencí převzali rektor VŠB - TU Ostrava prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba.

Hlavní téma konference je: Ochrana obyvatelstva v prostředí Průmyslu 4.0.


Všechny informace o konferenci najdete www.spbi.cz