Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

I.
Základní ustanovení

1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

REO AMOS, spol. s r.o.
IČ: 42767181
DIČ: CZ42767181
se sídlem: Provozní 5560/1b, Třebovice, 722 00 Ostrava
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1828       
kontaktní údaje:
email    info@reoamos.cz
telefon 800 132 859
www.reoamos.cz
(dále jen „prodávající“)

2.    Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné www.reoamos.cz (dále je „internetový obchod“).
3.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4.    Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.
Informace o zboží a cenách

1.    Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2.    Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.    Hmotnost dodaných sorpčních prostředků se může lišit o +/- 10 % oproti katalogovým hodnotám. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na změnu barvy jednotlivého zboží, pokud barvy nemají vliv na funkci zboží včetně norných stěn bez předchozího upozornění.
4.    Rozměry Produktů se mohou lišit s tolerancí +/-10 % oproti hodnotám uvedeným v katalogu, pokud odchylka rozměrů nemá vliv na účel použití zboží. Dále se může lišit i konkrétní provedení zboží dodaného kupujícímu oproti katalogu, pokud toto nemá vliv na jejich účel.
5.    V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
6.    Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.    Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.
2.    Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
•    prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
•    vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 
3.    Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
4.    Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
5.    Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
6.    V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
7.    Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
8.    V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.
Zákaznický účet

1.    Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
2.    Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3.    Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.
Platební podmínky a dodání zboží

1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
•    dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
•    v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně
2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.    V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
4.    V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
5.    Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
6.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
7.    Zboží je kupujícímu dodáno:
•    na adresu určenou kupujícím objednávce prostřednictvím dopravce
•    osobním odběrem v jedné z provozoven prodávajícího
8.    Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
9.    Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. Nesjednají-li smluvní strany v daném konkrétním případě jinak, dopravu zboží zajistí prodávající na místo určení uvedené v potvrzení objednávky, a to vlastní dopravou, zásilkovou službou nebo prostřednictvím jiného dopravce nebo pomocí provozovatele poštovních služeb, přičemž náklady na dopravu zboží budou hrazeny dle pravidel kupní smlouvy a těchto podmínek, přičemž skutečnost, že prodávající má zajistit dopravu neznamená, že bude hradit náklady spojené s dopravou zboží. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
10.    V případě jednorázové objednávky zboží v ceně nad 10.000,- Kč bez DPH zajistí a také hradí dopravu na místo dodání v rámci České republiky prodávající, a to pouze v případě objednávky za ceny uvedené v Katalogu bez jakýchkoliv slev. Pokud bude objednávka pouze na zboží z kapitoly bezpečnostních značek a nebo bude objednávka na zboží v ceně nižší než 200,- Kč (cena bez DPH a poštovného), je kupující povinen uhradit navíc prodávajícímu manipulační poplatek 50,- Kč, který je splatný spolu s kupní cenou za zboží. V případě objednávky zboží v ceně do 10.000,- Kč bez DPH hradí kupující dopravní náklady včetně balného podle ceníku dopravců. V případě dopravy do 24 hodin prodávající účtuje expresní příplatek, který bude uveden v potvrzení objednávky.
11.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
12.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě, že dojde k poškození či ztrátě zásilky je kupující povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu prodávajícího zničena nebo přepravována na jiné místo. U poškozených zásilek je kupující povinen umožnit či zajistit možnost ohledání zásilky také zástupci pojišťovny prodávajícího, popř přepravce. Kupující si je vědom toho, že pokud nesplní své povinnosti v tomto odstavci, nemusí být dostatek důkazů o vzniku škody, což může vést až k odmítnutí reklamace ze strany prodávajícího.
13.    Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
14.    Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. V případě, že doprava je zajištěna kupujícím, přechází nebezpečí škody a  nahodilé zkázy na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci.

VI.
Odstoupení od smlouvy

1.    Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2.    Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
•    ode dne převzetí zboží,
•    ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
•    ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
3.    Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v  případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku, které se mohou vztahovat na zboží dodávané prodávajícím.
4.    Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
5.    Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
6.    Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7.    Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
8.    Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
9.    Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
10.    Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
11.    Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII.
Práva z vadného plnění

1.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
•    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
•    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
•    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
•    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
3.    Oprávnění kupujícího uplatňovat práva z vad zboží se nevztahují:
•    u zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto zboží sjednána;
•    na případy opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
•    v případě vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození;
•    u použitého zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo již při převzetí kupujícím;
•    na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených prodávajícím, výrobcem či distributorem v dokumentaci ke zboží;
•    na vady způsobené vnější událostí (např. zásah třetí osoby nebo neodvratitelná události, atd.).
4.    V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat dodání nového zboží bez vad, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady; v opačném případě (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu) má kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady. Týká-li se vada jen oddělitelné součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. V případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má prodávající právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti; opakovaným výskytem vady se pro účely tohoto ustanovení rozumí alespoň trojnásobný výskyt. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad či na výměnu součásti zboží nebo na bezplatnou opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
5.    Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
•    pokud má zboží podstatnou vadu,
•    pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
•    při větším počtu vad zboží.
6.    Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7.    Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
8.    Kupující je povinen reklamaci vad provést v písemné podobě, kde krom identifikace zboží, objednávky a jejího potvrzení a vady včetně jejího popisu současně uvede, jaké právo z vad zboží uplatňuje. Prodávající oznámí kupujícímu nejpozději do 30 dnů stanovisko k reklamaci a o vyřízení reklamace je prodávající povinen sepsat ve smyslu ust. § 2173 občanského zákoníku protokol obsahující alespoň následující:
•    datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
•    důvody reklamace;
•    způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem;
•    výsledek prohlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem zboží);
•    zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny zboží), nebo;
•    zdůvodnění zamítnutí reklamace.
9.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Požaduje-li kupující dodání nového zboží bez vad, je prodávající povinen mu nové zboží zaslat až poté, co od kupujícího vadné zboží obdržel, anebo poté, co mu kupující prokázal, že zboží prodávajícímu odeslal.
10.    V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
11.    Volbu způsobu reklamace má kupující.
12.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII.
Doručování

1.    Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
2.    Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX.
Mimosoudní řešení sporů

1.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.
Ochrana osobních dat a souhlas s jejich marketingovým užitím

1.    Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím. Kupující – podnikatel je oprávněn použít při vyplňování objednávky kontaktní údaje svých zaměstnanců (případně dalších fyzických osob) stejně jako tyto údaje sdělovat pouze s  výslovným souhlasem těchto osob.
2.    Prodávající zpracovává a užívá identifikačních a kontaktních údajů kupujících výlučně za účelem dodání zboží, komunikace s kupujícím a vedené seznamu zákazníků prodávajícího. Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti prodávajícího.
3.    Rozsah zpracovávaných osobních údajů zahrnuje zejména: jméno a příjmení kupujícího, obchodní jméno podnikatele - fyzické osoby, adresa bydliště či místo podnikání, telefonní číslo, emailová adresa.
4.    Osobní údaje kupujících prodávající zpracovává po dobu, po kterou je to nezbytné ke splnění povinností obou smluvních stran z kupní smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností z kupní smlouvy.
5.    Osobní údaje kupujících zpracovává prodávající prostřednictvím svých zaměstnanců, poučených o povinnostech při nakládání s osobními údaji, přičemž tyto osobní údaje nebudou poskytnuty žádným třetím osobám mimo případy, kdy se jedná o zákonnou povinnost prodávajícího. Všechny výše uvedené osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích kupujících, a to i po skončení jejich pracovního poměru.
6.    Prodávající neshromažďuje a nezpracovává o kupujícím žádné citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
7.    Kupující má právo na přístup k osobním údajům, k jejichž zpracování udělil prodávajícímu souhlas, a má právo na opravu těchto údajů. Kupující potvrzuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a slouží pouze k jeho nezbytné identifikaci jako strany kupní smlouvy, a ke splnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že si je vědom všech svých práv ve smyslu § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
8.    Poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je dobrovolné. Kupující bere na vědomí, že udělený souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku obchodních podmínek je kdykoliv odvolatelný. V případě, že má kupující v úmyslu udělený souhlas vzít zpět, je povinen tak učinit písemně vůči Prodávajícímu jako správci osobních údajů. Kupující však zároveň bere na vědomí, že odvolání souhlasu může vést k nemožnosti poskytnutí plnění dle kupní smlouvy.
9.    Prodávající tímto prohlašuje, že přijal náležitá technicko–organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům kupujících, zejména zabezpečil veškerá datová úložiště v souladu se současnými standardy zabezpečení, implementoval elektronické prostředky k ochraně dat před průnikem třetích osob, virů a jiného malware, zabezpečil své prostory před vniknutím nepovolaných osob, a zavedl omezení přístupu k datům prostřednictvím přístupových práv.
10.    Prodávající je oprávněn uchovávat e-mailovou adresu i adresu bydliště či sídla kupujícího i po poskytnutí plnění z kupní smlouvy pro účely zasílání informací o nabídkách zboží a aktuálních prodejních akcích a kupující se zasíláním těchto sdělení prodávajícím souhlasí, přičemž kupující je oprávněn kdykoliv další zasílání těchto informací na jeho e-mailovou nebo poštovní adresu odmítnout formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu prodávajícího nebo formou listinného dopisu zaslaného na adresu sídla prodávajícího.

XI.
Závěrečná ustanovení

1.    Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3.    Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
4.    Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
7.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
8.    Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2019