1.Při likvidaci používejte osobní ochranné prostředky v závislosti na druhu a charakteru uniklé kapaliny.

2. Zvolte potřebné množství a druh záchytných sorpčních hadů, případně navažte jednotlivé sorpční hady na potřenou délku.

3. Položte záchytné sorpční hady kolem místa úniku, případně vytvořte hráz ve směru toku uniklé kapaliny. Kapalina se rychle nasává do záchytných sorpčních hadů až do úplného nasycení sorpční kapacity (souvislé tmavé zbarvení obalu).

4. Regenerujte nasycené záchytné sorpční hady – pozor na koncentrované chemikálie. Nasycené záchytné sorpční hady stáhněte a odmačkejte do nádoby na nebezpečné látky. Po odmačkání sorpčního hadu opakovaně použijte dle bodu 3. Regenerace odmačkáním umožní: minimalizovat množství použitých sorbentů, oddělit zachycenou kapalinu. POZOR používejte ochranné prostředky!

5. Vyměňte v případě úplného nasáknutí, případně poškození materiálu opakovaným odmačkáváním. Po odstranění uniklé kapaliny stáhněte použité sorpční hady a uložte do připraveného obalu na nebezpečné látky .