Účastníci havarijního cvičení viděli provedení zásahu v nádrži hasičským záchranným sborem. Prohlédli si olejový separátor a nafukovací nornou stěnu. V korytě vodního díla pod hrází viděli instalaci lehké norné stěny s teleskopickými tyčemi REO756 firmou Dekonta, a.s. a instalaci sorpční norné stěny REO789 zaměstnanci REO AMOS, spol. s r. o.
Zájem z řad účastníků byl nejen o sorbenty a norné stěny, ale zaujala i protipovodňová bariéra a dekontaminační sprcha - prostředky, které nabízíme v našem katalogu pro HZS.
Účastníkům se představila odborná sanační firma Dekonta, a.s., firma SEZAKO - čištění a monitoring kanalizace.

Děkujeme všem za účast.