Ve spolupráci s Povodím Vltavy, státní podnik, HZS Plzeňského kraje - PS Nýřany a Dekontou, a.s. proběhla ukázka havarijního cvičení u hráze vodního díla Hracholusky.
V praktických ukázkách byly představeny norné stěny, sorpční prostředky pro záchyt úniku ropné látky na vodní hladině a funkce skimeru a olejového odlučovače.