Cvičení proběhla ve spolupráci s Povodím Vltavy, s. p., HZS Jihočeského kraje,  společností REO AMOS a společností DEKONTA, a.s.
Cvičení zahájili představitelé všech organizátorů z budovy kapitanátu uvítacími proslovy. Za Povodí Vltavy, a. s., všechny přítomné přivítal Mgr. Jiří Vait, za Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ředitel územního odboru České Budějovice plk. Ing. Petr Polívka, dále pak ředitel firmy Reo Amos, spol. s r. o., Ing. Stanislav Bouček a Mgr. Jakub Kanta z firmy Dekonta, a. s.
Mezi přihlížejícími byli zejména zaměstnanci  povodí, zástupci hasičských záchranných sborů z celé ČR, městských úřadů a obcí, vojenských útvarů a dalších pozvaných firem.

První ukázku zahájila havarijní četa Povodí Vltavy. V prostoru přístavu simulovala záchyt a likvidaci ropné látky pomocí norné stěny REO756 a hydrofobních sorpčních hadů.

V horní rejdě plavební komory byl simulován hasičským záchranným sborem záchyt unikající ropné látky z výletní lodi pomocí nafukovací norné stěny REO705S a následně v plavební komoře společnost DEKONTA, a. s. použila olejový separátor od společnosti REO AMOS na simulaci odsávání olejové skvrny z vodní hladiny do přistavené sací cisterny.

Na horní rejdě mohli účastníci havarijního cvičení zhlédnout instalaci norné stěny REO756 přes celou šíři vodního toku. Norná stěna byla instalována v délce 110 metrů.
 
Na dolní rejdě vodního díla byla instalována norná stěna REO757, jako další stupeň ochrany před šířením simulované olejové skvrny na vodní hladině.

Během celého průběhu havarijních cvičení si účastníci mohli prohlédnout široký sortiment společnosti REO AMOS, která nabízí prostředky pro prevenci a likvidaci havárií.

250 návštěvníků velice kladně hodnotilo havarijní cvičení, které proběhlo v sounáležitosti  všech zúčastněných společností havarijního cvičení.
K příjemné atmosféře přispělo dobré počasí  a chutný catering.