Velký ohlas měla simulace havárie turbíny elektrárny, kdy HZS Středočeského instalací norné stěny REO756 zabránili úniku oleje do řečiště.
Kromě novinek jako sypké sorbenty, lehké textilní sorbenty, svítidla, pracovní utěrky byly  opět  k vidění všechny typy norných stěn i olejový separátor.
Dle počtu kladných ohlasů, které se k nám dostaly, je patrné, že se tato akce velmi vydařila a pro její účastníky byla přínosná a mimo cenných informací ohledně nových výrobků v oblasti ekologie a bezpečnosti práce si odnesli i příjemný zážitek, za což jsme velmi rádi, protože setkání splnilo svůj účel.
Pevně věříme, že budeme mít příležitost podobné setkání uspořádat i v budoucnu .